Europa aixeca el vet per la COVID-19 als tractaments de reproducció assistida
24/04/2020

El grup de treball COVID-19 de la Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (European Society of Human Reproduction and Embriology, ESHRE), que coordina la Dra. Anna Veiga, directora d'I+D de l'Àrea de Biologia del Servei de Medicina de Reproducció de Dexeus Dona, ha publicat un document en el qual dona llum verda al restabliment dels tractaments de reproducció assistida, indicant, no obstant això, que els centres que els realitzin hauran d'ajustar-se a una sèrie de directrius bàsiques que estableix, tant per minimitzar els riscos, com per assegurar les bones pràctiques mèdiques, en la clínica i en el laboratori. Aquestes recomanacions, a més, hauran de sotmetre's a la normativa i mesures governamentals que cada país hagi establert, a nivell local i nacional, davant la pandèmia de la COVID-19.

La publicació d'aquest document, que es pot consultar online, respon a la detecció d'una certa estabilització en la pandèmia. Però adverteix que la vigilància i les mesures de seguretat han de mantenir-se fermes per protegir tant als professionals mèdics com als pacients. D'acord amb aquest informe, els experts de la ESHRE estableixen sis directrius bàsiques que hauran de seguir els centres que ofereixin tractaments de reproducció assistida:

  1. Acord mèdic previ i consentiment del pacient abans d'iniciar qualsevol tractament.

  2. Selecció dels pacients de l'equip mèdic que els tractarà.

  3. Serveis d'assessorament i accés a informació sobre riscos i mesures de prevenció enfront de la COVID-19 dirigida als pacients.

  4. Adaptació dels serveis de reproducció assistida i del personal sanitari a les mesures preventives i de seguretat establertes de manera oficial enfront de la COVID-19.

  5. Planificació dels cicles en funció de la tipologia de tractament que es vagi a realitzar.

  6. Codi de bona conducta que hauran de seguir el personal mèdic i els pacients.

En general, l'objectiu d'aquest document és servir de guia per optimitzar la pràctica d'aquests tractaments, tant des del punt de vista del professional com també perquè el pacient estigui degudament informat sobre els riscos que implica realitzar-ho en el context actual de la pandèmia, així com per minimitzar-los, Per això, en el primer punt s'adverteix que és fonamental que s'ofereixi al pacient la possibilitat d'ajornar la realització del seu tractament. I, en el cas que decideixi portar-lo endavant, haurà de ser molt ben documentat el seu consentiment.

Un altre dels aspectes que destaca el document és la necessitat de realització de test per detectar l'estatus de la infecció, tant en els professionals com en els pacients; l'acceptació per part dels pacients de no continuar amb el tractament en el cas que es confirmi la infecció, la recomanació d'evitar al màxim el contacte físic innecessari durant l'execució dels tractaments i de promoure les videoconferències i el treball en equips reduïts.

D'altra banda, s'aconsella la restricció al màxim de possibles acompanyants, i una actitud responsable per part dels pacients i de l'equip mèdic, que inclou restringir les activitats socials i informar i confirmar de forma regular que es troben en bones condicions de salut durant el tractament. Quant a les pràctiques de laboratori, en el cas de detectar que el pacient té símptomes de COVID -19 s'aconsella la congelació de tots els embrions obtinguts, amb la finalitat d'ajornar la transferència, i emmagatzemar el material biològic potencialment positiu de COVID-19 en tancs de vapor de nitrogen i/o palletes de congelació d'alta seguretat.

El grup de treball COVID-19 de la ESHRE que ha elaborat aquest document està constituït per embriòlegs i clínics experts en Reproducció Assistida de diferents països, membres de l’ESHRE amb participació activa en la Societat.

A Espanya, tant la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) com l'Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció (ASEBIR) han oferts recomanacions útils, que es poden consultar online en la web de la SEF.