Metge adjunt
Cristina Trullas Rivero

Formació acadèmica:

  • Grau en Medicina. Universitat de Girona.
  • Formació com a especialista en Obstetrícia i Ginecologia en el l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa).
  • Formació especialitzada en Medicina Fetal, Diagnòstic Prenatal i Reproducció assistida. Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Activitat científica:

  • Assistència a diferents cursos de formació de l'especialitat.
  • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters en congressos i cursos nacionals i internacionals.
  • Publicació d'articles en revistes nacionals i internacionals.
  • Participació en estudis i projectes de recerca.