Introducció


La FIV amb maduració prèvia d’oòcits in vitro (MIV) és una alternativa a la FIV convencional.

Consisteix en la punció-aspiració d’oòcits immadurs (sense estimulació ovàrica prèvia) i la seva maduració posterior in vitro, abans de transferir-los a l’úter.

El 28 de juliol de 2006 va néixer al nostre centre el primer nen d’Espanya concebut mitjançant la tècnica de maduració d’oòcits in vitro. 


Sensibilitat a la hiperestimulació ovàrica

Per a les dones amb síndrome d’ovari poliquístic (SOP) i/o amb patró ecogràfic d’ovari poliquístic, l’alternativa de tractament quan falla la inducció de l’ovulació (citrat de clomifè, gonadotropines) és la FIV convencional (estimulació ovàrica i punció-aspiració d’oòcits madurs). Malgrat tot, aquestes dones són extremament sensibles a l’estimulació ovàrica amb gonadotropines i tenen un risc més elevat de desenvolupar una hiperestimulació ovàrica (HSO) (fins a un 8% en aquest grup de pacients).

Punció-aspiració d’oòcits immadurs

S’ha demostrat que la punció-aspiració d’oòcits immadurs (sense estimulació ovàrica prèvia) i la seva maduració in vitro posterior pot ser una alternativa a la FIV convencional, especialment en dones amb síndrome d’ovari poliquístic (SOP) i/o amb patró ecogràfic d’ovari poliquístic. Aquesta nova tècnica podria eliminar el risc d’hiperestimulació ovàrica i reduir el cost i la durada del tractament, i aconseguir així més simplicitat de la tècnica.

Tècnica alternativa

D’altra banda, aquesta tècnica també es podria aplicar en dones amb antecedents d’hiperestimulació ovàrica, així com en les qui no desitgen el tractament d’estimulació ovàrica o en qui està contraindicat aquest tractament. Diversos estudis han demostrat l’èxit d’aquesta tècnica, no obstant això, malgrat que les taxes aconseguides són inferiors a les taxes d'embaràs amb FIV convencional, es creu que pot representar una alternativa atractiva per a les dones que desitgin evitar els possibles riscos de l’estimulació ovàrica.

Embaràs després de la MIV

Ja són més de 500 els nens nascuts al món gràcies a aquesta tècnica. Els nens nascuts fins avui en dia després de la MIV no han presentat taxes d’anomalies més altes que en la població general. No obstant això, com que és una tècnica relativament nova, en cas d’embaràs, es recomana fer un diagnòstic prenatal, com passa amb altres embarassos procedents de tècniques de reproducció assistida.

Avantatges i inconvenients

Avantatges:

 • No-estimulació ovàrica
 • No-risc d’hiperestimulació ovàrica
 • Monitorització més senzilla
 • Cost més baix que la FIV convencional

Inconvenients:

 • Taxa més baixa d’implantació
 • Taxa més baixa d’embaràs
 • Taxa més alta d’avortaments
 • Nombre inferior d’embrions congelats

Comparativa FIV / MIV:

FIV

Tractament d'estimulació: Si

Recuperació d'oòcits: Madurs

Síndrome Hiperestimulació Ovàrica: 7-15%

Nº embrions evolutius: > 7

Taxa embaràs: > 35-40%

Taxa Avortament: 15%

MIV

Tractament estimulació: No / Mínim

Recuperació ovòcits: Immadurs

Síndrome Hiperestimulació Ovàrica: No

Nº embrions evolutius: > 3

Taxa embaràs: > 20-25%

Taxa Avortament: 30%

Indicacions


El principal atractiu de la MIV és l’absència de tractament hormonal. El seu defecte principal és el baix rendiment, en comparació amb els resultats obtinguts en la FIV convencional.  


Les indicacions per a la maduració d’oòcits in vitro són: 

 • Dones amb diagnòstic de síndrome d’ovari poliquístic i/o patró ecogràfic d’ovaris poliquístics.
 • Cicles previs de FIV amb antecedent d’hiperestimulació ovàrica.
 • Contraindicació o no-desig d’estimulació ovàrica.

Altres indicacions possibles són:

 • Indicació de FIV per factor masculí en dones menors de 30 anys.
 • Cicles FIV en curs, amb risc d’hiperestimulació ovàrica.
 • Dones amb baixa reserva fol•licular.

En tots els casos és aconsellable:

 • Ecografia que mostri de 15 a 20 fol·licles antrals.
 • Edat menor de 35 anys.
 • Índex de massa corporal inferior a 30.

Requisits previs

Les exploracions prèvies necessàries per efectuar un cicle de FIV, amb MIV prèvia són:

 • Exploració ginecològica amb citologia
 • Ecografia transvaginal
 • Analítica general i hormonal completa d’estudi anovulació-síndrome d’ovari poliquístic o en els casos de normovulació, analítica basal (LH, FSH, estradiol) entre el 3r i 5è dia del cicle menstrual.
 • Seminograma
 • Preoperatori (analítica i electrocardiograma) i visita amb l’ anestesista
 • També és necessari signar un consentiment informat per a la MIV.