Criopreservació


L’objectiu d’aquest procediment és conservar oòcits, espermatozous o embrions obtinguts en processos de reproducció assistida per poder utilitzar-los en intents futurs.


En determinats casos, també es pot criopreservar teixit testicular o teixit ovàric. 

Tot el material criopreservat es conserva en nitrogen líquid a -196 ºC. Els contenidors d’emmagatzematge utilitzats són tancs específicament dissenyats per preservar mostres biològiques que estan ubicats en una sala independent, dotada dels dispositius necessaris per garantir la seguretat i el manteniment correcte de les mostres.

Les tècniques de criopreservació s’estan perfeccionant contínuament a fi de millorar les taxes de supervivència i viabilitat després de la descongelació.

Fins fa pocs anys, el mètode que s’acostumava a emprar per a la criopreservació de gàmetes i embrions era el mètode de congelació lenta, conegut també com a mètode convencional. Els últims anys, ha aparegut una nova tècnica de criopreservació ultraràpida (vitrificació) que està adquirint un gran protagonisme, ja que es tracta d’un procediment més senzill i s’ha demostrat que en alguns casos els resultats són similars o, fins i tot, millors.

La criopreservació de semen és una tècnica molt estesa, ja que facilita en gran mesura els cicles de FIV i inseminació artificial intrauterina (IAU). Permet l’existència de bancs de semen i garanteix la conservació de mostres valuoses per l’escassetat d’espermatozous a l’ejaculació, per risc de deteriorament o per dificultat d’obtenció de la mostra de semen.

Sala criogénica

Sala criogènica.

Sala criogénica

Tanc per a la preservació de mostres biològiques.