Mètodes de barrera

Preservatiu masculí o condó

Eficàcia:

 • 98-99% d’eficàcia si s’utilitza correctament durant tota la relació sexual. És a dir, es produeixen 1-2 embarassos per cada 100 dones durant un any.

Avantatges:

 • Es pot adquirir molt fàcilment i, a més, n’hi ha de diversos dissenys.
 • Facilita protecció davant de les infeccions de transmissió sexual, inclòs el VIH.

Inconvenients:

 • Risc de trencament o permanència a la vagina després de les relacions sexuals, amb la qual cosa perd l’eficàcia.
 • El fet d’haver de col·locar el preservatiu al penis erecte pot interrompre la dinàmica de les relacions sexuals.
 • S’ha d’utilitzar un preservatiu nou en cada relació sexual.

Des de l’antiguitat, s’ha utilitzat algun tipus de preservatiu (també anomenat condó) per evitar l’embaràs i prevenir el que es coneixien com a malalties venèries (en relació amb Venus, deessa de l’amor), que actualment anomenem infeccions de transmissió sexual. Així, per exemple, se sap que, a Egipte, 1.000 anys abans de Crist, ja es feien servir fundes de tela sobre el penis com a preservatiu.

El preservatiu masculí és una funda prima, tancada per un extrem, elàstica i resistent que es col·oca al penis erecte abans de la relació amb penetració. Quan s’ejacula, l’esperma queda a l’extrem tancat i, d’aquesta manera, s’evita que passi a la cavitat vaginal. Per fabricar-los s’utilitzen diversos materials, com el làtex o el poliuretà.

Hi ha molts tipus de preservatius. Poden ser de diversos colors, transparents o opacs, i fins i tot fosforescents. A més, hi ha preservatius folgats o ajustats; llisos o amb textura per augmentar la sensació; de gustos (fruites, xocolata, etc.), per fer sexe oral; més gruixuts, per augmentar-ne la resistència, o més prims, per augmentar la sensibilitat; amb més o menys quantitat de lubricant, i amb espermicida o sense.

Per fer servir un preservatiu correctament, el primer que cal tenir en compte és comprovar la data de caducitat. No s’han d’utilitzar preservatius caducats, ja que, encara que puguin semblar normals, es trenquen més fàcilment. Quan s’obre l’envàs, s’ha de tenir cura de no fer-lo malbé. És per això que no s’han d’utilitzar tisores, navalles ni les dents i s’ha d’anar amb compte de no esquinçar-lo amb les ungles.

Un cop el penis està erecte, abans de qualsevol tipus de penetració o de carícies en què el penis entri en contacte amb la vagina, la vulva o l’anus, s’ha de col·locar el preservatiu. Cal comprovar que el preservatiu es pugui desenrotllar sense dificultats. Llavors, desenrotlleu-lo des de la punta fins a la base del penis, prement prèviament amb el tou dels dits la punta del preservatiu (receptacle) per tal que no es formi una cambra d’aire que el pugui trencar.

El penis s’ha de retirar immediatament després de l’ejaculació, abans que estigui flàccid. Llavors es retira el preservatiu, aguantant-ne la base amb els dits, tenint cura que no es vessi el semen. Abans de continuar el contacte íntim amb la parella, cal rentar-se les mans i el penis, ja que hi poden quedar restes de semen.

Molts preservatius ja es venen prelubricats amb espermicida.

També es pot utilitzar la doble protecció. Consisteix en la prevenció simultània d’embarassos no desitjats, infeccions de transmissió sexual i contagi de la sida mitjançant l’ús combinat del preservatiu i el mètode anticonceptiu que es consideri més eficaç. Així, per exemple, no hi ha cap inconvenient per utilitzar conjuntament la píndola i el preservatiu.

El preservatiu masculí no es pot tornar a utilitzar, se n’ha de fer servir un de nou a cada penetració, i s’ha de llençar sempre a les escombraries, mai al lavabo.

S’han de tenir en compte els punts següents:

 • Cal comprovar la data de caducitat dels preservatius.
 • La sensibilitat al làtex: les persones al·lèrgiques poden fer servir preservatius de poliuretà.
 • Es poden fer malbé amb productes oliosos: si s’utilitzen lubricants, han de ser aquosos.
 • Cal conservar-los en un lloc allunyat de la llum i l’escalfor. Per això cal evitar guardar-los en llocs on es puguin fer malbé (bitlletera, guantera del cotxe, etc.).

Preservatiu femení

Eficàcia:

 • 95% d’eficàcia si s’utilitza correctament durant tota la relació sexual. És a dir, es produeixen 5 embarassos per cada 100 dones durant un any.

Avantatges:

 • Protecció davant les infeccions de transmissió sexual, inclòs el VIH.
 • Pot utilitzar-se juntament amb altres productes lubricants.

Inconvenients:

 • Preu.
 • Desplaçament a la vagina.
 • Pot interrompre la dinàmica de les relacions sexuals. 

El preservatiu femení consisteix en una funda prima, transparent i suau, que es col·loca a la vagina de la dona abans de la penetració, perquè durant el coit el penis quedi cobert i el semen s’hi pugui emmagatzemar.

Aquesta funda té forma cilíndrica i està lubricada. Presenta dues anelles, una a cada extrem. L’anella més petita s’ha d’introduir a la vagina fins a la part més profunda, com si s’estigués col·locant un tampó o un diafragma. L’anella més gran juntament amb una petita part del preservatiu ha de quedar a l’exterior de la vagina, aplanada sobre els llavis majors de la vulva.

S’ha de col·locar sempre abans de la penetració o abans que el penis entri en contacte amb la vagina o la vulva. Durant la penetració cal evitar el desplaçament del preservatiu sobre la vagina i assegurar-se que el penis no es col·oqui entre el preservatiu i la vagina.

Per retirar-lo, s’ha de torçar l’anella exterior i estirar amb suavitat, tenint cura que no es vessi el semen. També en aquest cas, abans de continuar el contacte íntim amb la parella, cal rentar-se les mans i el penis, ja que hi poden quedar restes de semen.

Per augmentar l’eficàcia anticonceptiva del preservatiu es pot utilitzar la doble protecció. Consisteix en la prevenció simultània d’embarassos no desitjats, infeccions de transmissió sexual i contagi de la sida mitjançant l’ús combinat del preservatiu i el mètode anticonceptiu que es consideri més eficaç. Així, per exemple, no hi ha cap inconvenient per utilitzar conjuntament la píndola i el preservatiu.

El preservatiu femení no es pot tornar a utilitzar, se n’ha de fer servir un de nou a cada penetració, i s’ha de llençar sempre a les escombraries, mai al lavabo.

Cal tenir present:

 • Que cal comprovar-ne la data de caducitat.
 • Que cal conservar-los en un lloc allunyat de la llum i l’escalfor. Per això s’ha d’evitar guardar-los en llocs on es puguin fer malbé (bitlletera, guantera del cotxe, etc.).

Preguntes freqüents

Com es posa el preservatiu masculí?

Quan s’obre l’envàs del preservatiu, s’ha de tenir cura de no fer-lo malbé amb les ungles o les dents. Un cop el penis està erecte, abans de qualsevol tipus de penetració o de carícies en què el penis entri en contacte amb la vagina o la vulva, s’ha de col·ocar el preservatiu, tot desenrotllant-lo des de la punta fins a la base del penis, prement prèviament amb el tou dels dits la punta del preservatiu (receptacle) perquè no es formi una cambra d’aire que el pugui trencar. Abans que el penis estigui flàccid, es retira el preservatiu, tenint cura que no es vessi el semen.

Què passa si el preservatiu es trenca o queda retingut?

Si alguna vegada el preservatiu es trenca o queda retingut a la vagina, hi ha risc d’embaràs. Per aquesta raó, és aconsellable fer servir la píndola postcoital o de l’endemà (anticoncepció d’urgència).

És cert que si els preservatius són més gruixuts, són més segurs?

No. L’eficàcia dels preservatius no depèn del gruix que tenen, sinó de l’ús que se’n fa. És cert que existeix un tipus de condó anomenat resistent, però es tracta d’un preservatiu específic recomanat per a les relacions anals.

Els preservatius són biodegradables?

Encara que puguin ser biodegradables, els preservatius que es llencen al lavabo, mentre es degraden, acaben flotant a les aigües dels rius i mars. Entre moltes altres conseqüències, poden ser molt perjudicials per als animals que viuen en aquests ecosistemes, ja que els poden ingerir en confondre’ls amb aliment.

El fet que l’home tingui menys sensibilitat és una raó per no utilitzar-lo?

Aquesta excusa per no fer servir el condó no té fonament. El plaer durant la relació depèn de molts factors; per tant, el que se “sent” no depèn exclusivament de la sensibilització del penis. És cert que el preservatiu pot disminuir la sensibilitat del penis, però actualment existeixen preservatius més fins justament per disminuir aquest efecte.

Puc utilitzar un lubricant vaginal sense que afecti la seguretat del preservatiu?

Tot i que els preservatius normalment ja porten una petita quantitat de lubricant, si necessiteu més lubricació podeu fer servir només lubricants solubles en aigua (si teniu dubtes consulteu a la farmàcia). S’han d’evitar els productes greixosos (vaselina, olis, cremes corporals, etc.), ja que poden afectar la integritat del condó.

És cert que utilitzar el preservatiu provoca fongs?

No és cert en absolut que el condó provoqui l’aparició de fongs. El que pot passar, tot i que és poc freqüent, és que certes persones tinguin al·lèrgia al làtex o a determinats tipus de lubricant que incorporen alguns condons, amb la qual cosa poden experimentar molèsties semblants a les que produeixen els fongs. Si les molèsties es repeteixen, cal consultar el metge o metgessa.

Posar-se dos condons a la vegada augmenta la seguretat de no quedar-se embarassada?

No, no s’han de posar dos condons a la vegada. No solament no augmenteu la seguretat, sinó que, contràriament, encara hi ha més risc que es trenquin o rellisquin. Amb un condó n’hi ha prou si s’utilitza correctament.

Amb la regla s’ha d’utilitzar el preservatiu?

Sempre s’ha d’utilitzar el preservatiu, ja que la regla no protegeix ni de les infeccions de transmissió sexual ni de la possibilitat d’embaràs. Podeu quedar-vos embarassada tant durant la menstruació com en qualsevol altre dia del cicle. Tot i que és cert que les possibilitats són més baixes quan es té la regla, el risc d’embaràs existeix.

Són millors els preservatius que es venen a les farmàcies?

Sí i no. Els millors preservatius ?de fet, els únics que s’han d’utilitzar? són els que estan homologats. Si bé és cert que comprar-los a la farmàcia ens proporciona la seguretat que estan homologats (ja que les farmàcies només en venen d’aquest tipus), també és veritat que aquest tipus de preservatius es pot comprar en altres establiments i, fins i tot, per Internet. El més important és comprovar que són d’una marca amb homologació.