Metge adjunt, Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Jorge A. Perez Fuentes
Centres:

Llicenciat en medicina i cirurgia per la Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Homologació del títol d'Especialitat en RX. Màster universitari en patologia mamària-senologia.