Dexeus Dona - Centre donants d'òvuls Barcelona

Dexeus Dona és el programa de donació d’òvuls de Dexeus Dona, amb més de 80 anys d’experiència en salut de la dona i pioners en salut reproductiva. A Dexeus Dona volem que rebis l’atenció que mereixes i, per això, tens dos centres per a donants a la teva disposició: a Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Manresa i Reus, per atendre les necessitats de les dones que, com tu, decideixen ajudar altres dones a ser mare. T’esperem!

Qui pot beneficiar-se d'una donació d'òvuls?

El Programa de Donació d’òvuls té com a objectiu proporcionar la possibilitat d’un embaràs a totes aquelles dones que, per diferents motius, tenen problemes per produir òvuls de manera regular o no han aconseguit un embaràs amb els seus propis òvuls després de diversos intents de fecundació in vitro.

Actualment, gràcies a les tècniques de fecundació in vitro, és possible extreure ovòcits d’una donant i inseminar-los amb el semen de la parella receptora. Els embrions poden transferir-se després a l’úter de la pacient perquè tingui l’oportunitat de quedar embarassada.

Per què és necessària la donació d'òvuls?

Existeix un cert grup de dones que, malgrat estar encara en edat fèrtil, presenten algun problema que els impedeix produir regularment oòcits i, per tant, tenen dificultats per a la reproducció. Es tracta de dones que, o bé no tenen ovaris per una extirpació anterior a causa d’alguna malaltia, o bé tenen ovaris afuncionants, ja sigui per una causa genètica, perquè aquests han deixat de funcionar prematurament (menopausa precoç) o per l’edat.

Per a aquestes dones, l’única possibilitat d’aconseguir un embaràs és mitjançant la donació d’òvuls d’una altra dona. Aquests oòcits s’inseminen in vitro amb el semen de la parella, i els embrions resultants es transfereixen a la receptora, l’úter de la qual ha de ser normal encara que no tingui ovaris funcionants.

Com es realitza la donació d'òvuls?

Es realitza un tractament hormonal que estimula l’ovulació perquè en el mes en què es vagi a produir la donació, els teus ovaris produeixin més d’un òvul.

El tractament hormonal es pot autoadministrarper via subcutània, encara que si fos necessari, també podria administrar-t’ho una infermera al nostre centre o a qualsevol altre centre sanitari.

El tractament es programa a partir de la regla del mes anterior al que efectuaràs la donació encara que els controls no s’iniciaran fins que comencis l’estimulació ovàrica.

Després de 4 dies d’estimulació a dosis fixes, iniciarem els controls hormonals (anàlisis de sang) i ecografies, normalment, en dies alterns fins a dos dies abans de la donació. Aquests controls ens permetran ajustar la dosi hormonal en funció de la resposta ovàrica. El procés complet suposa uns 5-7 dies de visites consecutives al nostre centre.

És molt important que prenguis precaucions per no quedar-te embarassada durant els 2 mesos que dura el tractament. Durant aquest temps no hauràs d’utilitzar anticonceptius hormonals com a mètode contraceptiu.

Aquest tractament no té efectes acumulatius, per la qual cosa una vegada realitzis la donació, els altres cicles ovulatorios seran normals.

Com es realitza l'extracció dels òvuls?

L’extracció dels òvuls es realitza per via vaginal i amb un seguiment ecogràfic. La punció fol·licular es practica al quiròfan, sota sedació (anestèsia general suau) i en règim ambulatori (l’ingrés a la clínica és només d’unes hores). La durada de la intervenció pot variar, encara que no sol superar els 20 minuts. Durant aquest temps s’administrarà a la donant una sedació anestèsica per facilitar la realització de la punció fol·licular. Un cop finalitzada l’extracció, la donant estarà en repòs unes hores fins que el ginecòleg li doni l’alta i les instruccions que li cal seguir.

Puc fer vida normal després de l'extracció?

Un cop realitzada la punció fol·licular per a la donació d’oòcits, la donant és donada d’alta de la clínica el mateix dia, generalment després d’haver menjat.

Es poden notar molèsties en ambdós ovaris, similars a les d’una ovulació o una menstruació.
Ocasionalment, poden ser una mica més intenses pel fet que els ovaris han rebut una punció. És important fer repòs o una activitat sedentària durant tot el dia. Si cal, es pot recórrer a l’administració d’algun analgèsic.

Es recomana evitar els banys (platja, piscina o banyera) i les relacions sexuals durant la setmana posterior a la punció, per tal de prevenir el risc d’infecció.

S’estableix una consulta-visita de revisió als 7-10 dies per comprovar la correcta recuperació, possibles incidències i consell contraceptiu.

Quines proves em faran?
  • Revisió ginecològica amb citologia i ecografia.
  • Anàlisi de sang completa: grup sanguini i Rh, hemograma, bioquímica, serologies (VIH,VHC, HbsAg, RPR), analítica hormonal i cariotip.
  • Electrocardiograma.
La donació d'òvuls té efectes secundaris?

Durant l’estimulació de l’ovulació es pot notar una sensació d’inflor abdominal a causa de l’augment de volum dels ovaris per la maduració de diversos oòcits a cada ovari. Després de l’extracció d’òvuls, aquesta distensió abdominal desapareix, encara que en ocasions pot persistir durant uns dies.

Es poden mantenir relacions sexuals durant la donació d'òvuls?

Sí, però és molt important prendre precaucions per no quedar-se embarassada durant el temps que duri el procés. Per a això, no poden utilitzar-se anticonceptius hormonals.

Es poden donar òvuls més d'una vegada?

Es pot realitzar més d’un cicle de donació d’òvuls, sempre que es deixi un període mínim de descans de 3 mesos entre una donació i una altra.

Quins efectes té el tractament hormonal?

En casos excepcionals pot passar que es produeixi una resposta excessiva al tractament. En aquest cas es recomana el màxim repòs possible, una dieta sense sal i controlar la ingesta diària de líquids. Si notes algun símptoma de hiperestimulació, no dubtis a acudir al teu ginecòleg/a. El seguiment controlat del tractament hormonal permet revisar i ajustar les dosis perquè no es produeixin efectes secundaris de cap tipus.

La donació d'òvuls pot afectar a la meva futura fertilitat?

La possibilitat de quedar embarassada en un futur queda intacta ja que la reserva ovàrica d’una dona a l’inici de la seva vida reproductiva és al voltant de 400.000 -500.000 òvuls. Durant els cicles menstruals només farà servir uns 400 òvuls amb capacitat per ser fecundats. Cada mes una part dels oòcits suporten un procés d’atrèsia o reabsorció a l’ovari.

Quines condicions legals ha de complir la donació d'òvuls?

Segons la legislació actual, la Llei 14/2006

  • La donació de gàmetes per a les finalitats auto­ritzades per aquesta llei és un contracte gratuït, formal i confidencial concertat entre la donant i el centre autoritzat que es formalitzarà per escrit. Abans de la formalització, la donant hau­rà de ser informada de les finalitats i conseqüèn­cies de l’acte.
  • La donació mai tindrà caràcter lucratiu o comer­cial. La compensació econòmica només podrà compensar estrictament les molèsties físiques i les despeses de desplaçament i laborals que es pu­guin derivar de la donació. (Aquesta compensació es lliurarà a la donant el dia de l’extracció d’oò­cits, després d’haver estat donada d’alta).
  • La donació serà anònima i les dades d’identitat de la donant es custodiaran en el més estricte secret.
  • Els fills nascuts tenen dret a obtenir informació general dels donants que no inclogui la seva iden­titat. El mateix dret correspon a les receptores de gàmetes i preembrions. Només en circumstànci­es extraordinàries que comportin un perill cert per a la vida del fill es podrà revelar la iden­titat dels donants sense que en cap cas impliqui determinació legal de la filiació.
  • La donant haurà de tenir entre 18 i 34 anys, un bon estat psicofísic i plena capacitat d’obrar.
  • L’elecció de la donant serà responsabilitat de l’equip mèdic que aplica la tècnica de reproduc­ció assistida. Caldrà garantir que la donant tingui la màxima similitud fenotípica i immunològica i les màximes possibilitats de compatibilitat amb la dona receptora.
  • Els centres autoritzats i el Registre Nacional vet­llaran perquè d’una mateixa donant no en neixin més de sis fills.

La Llei 14/2006, de 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anònima, voluntària, informada i no remunerada.

Si vols rebre informació més detallada sobre la donació d’òvuls, posa’t en contacte amb nosaltres. T’explicarem com funciona tot el procés i aclarirem tots els dubtes que et puguin sorgir.

Obrir
Necessites ajuda?
Hola,
Em pots ajudar?