Assessora genètica
Montserrat Pauta Puig
Centres:
Especialitats:

Formació acadèmica:

  • Llicenciada en Biotecnologia. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Llicenciada en Bioquímica. Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Doctora en Biomedicina. Universitat de Barcelona.
  • Màster en Genètica Assistencial. Universitat Autònoma de Barcelona.

Activitat científica:

  • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters en congressos i cursos nacionals i internacionals.
  • Nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals.
  • Participació en estudis i projectes de recerca.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
Societat Espanyola d'Assessorament Genètic, Associació Espanyola de Diagnòstic Prenatal.