Metge adjunt Servei de Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
Lilian Casas Vázquez

Àrees d'Especialitat:

  • Mamografia.
  • Ecografia mamària.
  • Intervencionisme de Mama sota guia Estereotáxica i Ecogràfica.
  • Ecografia tridimensional.

Pertinença a societats mèdiques i / o científiques:
Membre de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), de la Sociedad Norteamericana de Radiología (RSNA) i del Colegio Interamericano de Radiología.