Metge adjunt
Annalisa Racca

Formació acadèmica:

  • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Gènova (Itàlia).
  • Especialista en Ginecologia i Obstetrícia per la Universitat de Gènova (Itàlia).
  • Doctorat per la Universitat de Brussel·les (Bèlgica).

Àrees d'interès:
Endocrinologia i monitoratge, Receptivitat Endometrial, Transferència d'embrions criopreservats, Baixa resposta ovàrica, Microbioma.

Activitat científica:

  • Presentació de ponències, comunicacions i pòsters en congressos i cursos nacionals i internacionals.
  • Nombroses publicacions en revistes nacionals i internacionals.
  • Participació en estudis i assajos clínics.

Pertinença a societats mèdiques i/o científiques:
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Belgian Society for Reproductive Medicine (BSRM).