Què és el programa de donació d’oòcits?

El programa de donació d’oòcits té per objectiu proporcionar la possibilitat de tenir un embaràs a dones amb absència de funcionalisme ovàric o amb fallades repetides en el procés de fecundació in vitro amb els propis.

Actualment, gràcies a les tècniques de fecundació in vitro, és possible extreure oòcits d’una donant i inseminar-los amb el semen de la parella receptora. Els embrions resultants poden transferir-se a l’úter de la pacient receptora, tot oferint-li, d’aquesta manera, l’oportunitat de quedar embarassada.


Qui pot beneficiar-se d’una donació d’oòcits?

Existeix un cert grup de dones que, malgrat estar encara en edat fèrtil, presenten algun problema que els impedeix produir regularment oòcits i, per tant, tenen dificultats per a la reproducció. Es tracta de dones que, o bé no tenen ovaris per una extirpació anterior a causa d’alguna malaltia, o bé tenen ovaris afuncionants, ja sigui per una causa genètica, perquè aquests han deixat de funcionar prematurament (menopausa precoç) o per l’edat.

Per a aquestes dones, l’única possibilitat d’aconseguir un embaràs és mitjançant la donació d’oòcits d’una altra dona. Aquests oòcits s’inseminen in vitro amb el semen de la parella, i els embrions resultants es transfereixen a la receptora, l’úter de la qual ha de ser normal encara que no tingui ovaris funcionants.

Requisits

Tots els exàmens mèdics es duen a terme a l’Institut Universitari Dexeus sense cap cost per a la futura donant.

Proves a realitzar

 • Revisió ginecològica amb citologia i ecografia.
 • Anàlisi de sang completa: grup sanguini i Rh, hemograma, bioquímica, serologies (VIH,VHC, HbsAg, RPR), analítica hormonal i cariotip.
 • Electrocardiograma.

Dades a aportar

El centre li lliurarà una sèrie de qüestionaris que haurà d’emplenar i lliurar al ginecòleg en la propera entrevista o consulta.

 • Anamnesi personal i familiar.
 • Test psicològic-psiquiàtric.
 • Compromís de col·laboració.

Es realitzarà una fotografia carnet de la donant, ja que el centre es compromet amb la receptora a buscar una donant de característiques físiques sem- blants a les seves.

Condicions legals

Quines condicions legals ha de complir la donació d’oòcits?

Segons la legislació actual, la Llei 14/2006

 • La donació de gàmetes per a les finalitats auto­ritzades per aquesta llei és un contracte gratuït, formal i confidencial concertat entre la donant i el centre autoritzat que es formalitzarà per escrit. Abans de la formalització, la donant hau­rà de ser informada de les finalitats i conseqüèn­cies de l’acte.
 • La donació mai tindrà caràcter lucratiu o comer­cial. La compensació econòmica només podrà compensar estrictament les molèsties físiques i les despeses de desplaçament i laborals que es pu­guin derivar de la donació. (Aquesta compensació es lliurarà a la donant el dia de l’extracció d’oò­cits, després d’haver estat donada d’alta).
 • La donació serà anònima i les dades d’identitat de la donant es custodiaran en el més estricte secret.
 • Els fills nascuts tenen dret a obtenir informació general dels donants que no inclogui la seva iden­titat. El mateix dret correspon a les receptores de gàmetes i preembrions. Només en circumstànci­es extraordinàries que comportin un perill cert per a la vida del fill es podrà revelar la iden­titat dels donants sense que en cap cas impliqui determinació legal de la filiació.
 • La donant haurà de tenir entre 18 i 34 anys, un bon estat psicofísic i plena capacitat d’obrar.
 • L’elecció de la donant serà responsabilitat de l’equip mèdic que aplica la tècnica de reproduc­ció assistida. Caldrà garantir que la donant tingui la màxima similitud fenotípica i immunològica i les màximes possibilitats de compatibilitat amb la dona receptora.
 • Els centres autoritzats i el Registre Nacional vet­llaran perquè d’una mateixa donant no en neixin més de sis fills.

Com es realitza la donació d’oòcits?

La donant d’oòcits haurà de seguir un tractament hormonal que estimuli l’ovulació, per tal que en el mes que es vulgui fer la donació els seus ovaris produeixin més d’un oòcit.

Tractament

Aquest tractament no té efectes acumulatius, de manera que, un cop realitzada la donació, la resta de cicles ovulatoris seran normals.

El tractament s’administrarà per via intramuscular o subcutània al nostre centre, encara que, si fos necessari, també es podria realitzar a través d’una infermera o practicant d’un altre centre sanitari.

El tractament es programa a partir de la regla del mes anterior al qual es vulgui fer la donació tot i que els controls no s’iniciaran fins que comenci l’estimulació ovàrica.

Després de 5 dies d’estimulació a dosis fixes, s’inicien els controls hormonals (anàlisis de sang) i ecogràfics diaris corresponents als dies previs a la donació. Aquests controls permetran ajustar la dosi hormonal en funció de la resposta que es doni al tractament en cada cas. El procés complet suposa entre cinc i set dies de visites consecutives a les consultes del Servei de Medicina de la Reproducció.

És molt important prendre precaucions per no quedar embarassada durant els dos mesos que dura el tractament per a la donació d’oòcits, no es poden emprar anticonceptius hormonals com a mètode contraceptiu, ja que el tractament hormonal administrat incrementa la probabilitat global d’embaràs i el risc de tenir un embaràs múltiple.

Extracció dels oòcits

L’extracció dels oòcits es realitza per via vaginal i amb un seguiment ecogràfic. La punció fol·licular es practica al quiròfan, sota sedació (anestèsia general suau) i en règim ambulatori (l’ingrés a la clínica és només d’unes hores). La durada de la intervenció pot variar, encara que no sol superar els 20 minuts. Durant aquest temps s’administrarà a la donant una sedació anestèsica per facilitar la realització de la punció fol·licular. Un cop finalitzada l’extracció, la donant estarà en repòs unes hores fins que el ginecòleg li doni l’alta i les instruccions que li cal seguir.

El nombre d’oòcits que s’obtingui, així com les dades de la receptora, constitueixen informació reservada al Programa de donació.

Règim de vida post donació

Un cop realitzada la punció fol·licular per a la donació d’oòcits, la donant és donada d’alta de la clínica el mateix dia, generalment després d’haver menjat.

Es poden notar molèsties en ambdós ovaris, similars a les d’una ovulació o una menstruació. 
Ocasionalment, poden ser una mica més intenses pel fet que els ovaris han rebut una punció. És important fer repòs o una activitat sedentària durant tot el dia. Si cal, es pot recórrer a l’administració d’algun analgèsic.

Es recomana evitar els banys (platja, piscina o banyera) i les relacions sexuals durant la setmana posterior a la punció, per tal de prevenir el risc d’infecció.

S’estableix una consulta-visita de revisió als 7-10 dies per comprovar la correcta recuperació, possibles incidències i consell contraceptiu.

Possibles efectes secundaris

Durant l’estimulació de l’ovulació es pot notar una sensació d’inflor abdominal a causa de l’augment de volum dels ovaris per la maduració de diversos oòcits a cada ovari.

Després de l’extracció d’oòcits, aquesta distensió abdominal desapareix, encara que en ocasions pot persistir durant uns dies.

En casos excepcionals pot produir-se una hiper- estimulació (resposta excessiva al tractament d’estimulació), encara que es procura evitar mitjançant la regulació de les dosis hormonals durant els controls. En aquests casos, és recomanable fer el màxim repòs possible, seguir una dieta sense sal i controlar la ingestió diària de líquids.

Si es nota algun signe susceptible d’hiperestimulació ovàrica, cal posar-se en contacte urgentement amb el ginecòleg.


Preguntes freqüents

Es pot realitzar més d’un cicle de donació d’oòcits?

És possible sempre i quan es deixi un període de descans de 2-3 mesos entre una donació i una altra.

La donació d’oòcits pot afectar la meva futura fertilitat?

La possibilitat de quedar embarassada en un futur queda intacta ja que la reserva ovàrica d’una dona a l’inici de la seva vida reproductiva és al voltant de 400.000 -500.000 oòcits. Durant els cicles menstruals només farà servir uns 400 oòcits amb capacitat per ser fecundats. Cada mes una part dels oòcits suporten un procés d’atrèsia o reabsorció a l’ovari.

Amb el tractament hormonal, alguns dels oòcits que haguessin estar reabsorbits , son recuperats per a la donació.