El Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció constitueix una Unitat Docent reconeguda pel «Programa Nacional de Metge Intern Resident (MIR)» des de 1976. Així doncs, vam formar d'acord amb el programa oficial i durant quatre anys, especialistes en obstetrícia i ginecologia en règim de residència. Cada any s'incorporen tres nous MIR, de manera que un total de 12 metges residents acompanyen l'activitat diària del Departament.

La programación de las actividades a desarrollar por los residentes incluye no sólo los aspectos teórico-prácticos habituales de la especialidad, sino también una preparación para tareas de investigación médico-biológica, bioestadística mèdica, etc. A tal fin los residentes colaboran en algunas de las líneas de investigación del Departamento, asisten a los cursos de formación continuada y firman algunos trabajos elaborados durante su estancia.

La totalitat de l'activitat assistencial i científica desenvolupada en cada curs es recull puntualment en el «Llibre curricular» que es facilita a cada alumne.

Idioma: Castellà  Castellà

Programa Nacional de Metge Intern Resident (MIR)

Tutors docents:

  • Dr. Manuel Álvarez
  • Dra. Rebeca Fernández
  • Dra. Sonia Rombaut

Places MIR:

Per sol·licitar l'adjudicació de plaça compresa en l'oferta pertanyent a un centre o institució de titularitat privada que exerceixi el dret a prestar conformitat prèvia als aspirants, l'interessat haurà d'haver obtingut una puntuació total individual a la qual correspongui un número d'ordre igual o menor a el total de places convocades per a la seva titulació pel sistema de residència en el sector públic.

Per accedir a l'procés de selecció, s'ha de fer arribar la següent documentació:

  • Carta argumentant les raons de selecció de l'especialitat i motivació pel nostre Centre.
  • Curriculum Vitae.
  • Historial acadèmic.

La sol·licitud s'haurà de dirigir per correu electrònic a:

Comissió de Docència
Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció
Hospital Universitari Dexeus. Barcelona

A/Att. Secretaria de Docència
campus@dexeus.com

Si tingués qualsevol dubte pot contactar per telèfon:
93 227 47 09 (horari de 9h a 13h).