Estades de formació continuada per a professionals d'altres centres (ginecòlegs, embriòlegs etc.)

El Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona, gaudeix d'un elevat prestigi en la comunitat científica pel seu alt nivell assistencial, científic i docent.

La vocació docent de Dexeus Dona va començar quan es van acollir els primers estudiants MIR d'Espanya. Actualment, Dexeus Dona continua formant residents MIR, a més posseeix un Màster sobre Biologia de la Reproducció i Tècniques de Reproducció Assistida en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i acull estudiants en pràctiques de diferents universitats espanyoles. Així mateix, Dexeus Dona posseeix un atractiu programa de rotació d'assistents externs que atreu a molts professionals de tot el món, ansiosos per completar la seva formació o aprendre una tècnica particular. Aquestes rotacions permeten compartir la labor assistencial del dia a dia dels nostres professionals ja sigui en les consultes com en els quiròfans, sales de parts o laboratoris, així com les sessions clíniques i comitès especialitzats que es realitzen setmanalment, la qual cosa proporciona una experiència formativa altament enriquidora.

Estades únicament observacionals.
No s'inclouen pràctiques Hands On.
Es lliura certificat d'assistència.

Idiomes: Castellà  Castellà Català  Català Anglès  Anglès Italià  Italià Francès  Francès 

Formació continuada - Assistències externes

S'ofereixen estades assistencials en les següents àrees d'interès:

Per a mèdics ginecòlegs i residents (1):

 • Cirurgia i Ginecologia Endoscòpica
 • Ginecologia Oncològica i Mastologia
 • Patologia Cervical / Tracte Genital Inferior
 • Sòl Pèlvic
 • Alt Risc Obstètric
 • Medicina de la Reproducció
 • Diagnòstic Ginecològic per la Imatge
 • Ecografia obstètric-ginecològica i diagnòstic prenatal

Per a biòlegs/llicenciats en ciències biomèdiques:

 • Laboratori de FIV
 • Laboratori de Criobiologia
 • Laboratori de Diagnòstic Genètic Preimplantacional
 • Laboratori d'Andrologia

(1) IMPORTANT: En el cas dels Residents estrangers, l'acceptació queda supeditada a l'obtenció de la corresponent autorització del Ministeri Espanyol de Sanitat, Consum i Benestar Social i per tant NO ES PODRÀ acceptar la rotació si no ve acompanyada d'aquesta autorització. Aquesta és l'única via que ens permet acceptar rotacions externes de residents estrangers en el nostre centre.

La durada de la rotació estarà determinada per la disponibilitat de cada servei (no més d'un mes per àrea, amb un màxim de tres mesos en total).

La Comissió de Docència del Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de Dexeus Dona, es reserva el dret d'admissió de les sol·licituds d'assistència presentades. A aquest efecte, les mateixes seran estudiades, revisades i avaluades en reunió ordinària de la Comissió de Docència, sent comunicat el resultat al correu electrònic del sol·licitant.

Conclòs el període formatiu, la Comissió de Docència emetrà un certificat en el qual es farà constar l'avaluació de l'estada sobre la base dels informes que emetin els professionals que han tutelat la seva formació.

Per a més informació: campusdexeus2@gmail.com


OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUD D'ESTADES FORMATIVES

Dexeus Campus - Crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19

Donada la situació generada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia del Covid-19, d'acord amb les directrius de treball i assistència marcades pels organismes oficials, i prioritzant tant la seguretat dels assistents com la dels nostres pacients, totes aquestes rotacions queden subjectes a l'evolució de la situació sanitària actual.
Continuarem informant des d'aquesta pàgina sobre qualsevol novetat que afecti les assistències i rotacions d'aquests períodes.

Descarregar formulari de sol·licitud (Castellà):

Formulari de sol·licitud d'estades rotatives (autoemplenable)PDF autoemplenable

Rotacions i assistències del primer semestre de 2021: TANCAT

Remetre les sol·licituds a campusdexeus2@gmail.com

La Comissió de Docència realitzarà l'avaluació de les mateixes i abans de finalitzar el mes de novembre 2020 es contactarà amb els interessats informant-los de la seva acceptació o no, així com de les dates assignades.

Rotacions i assistències del segon semestre de 2021: OBERT

Remetre les sol·licituds a campusdexeus2@gmail.com

La Comissió de Docència realitzarà l'avaluació de les mateixes i abans de finalitzar el mes de març de 2021 es contactarà amb els interessats informant-los de la seva acceptació o no, així com de les dates assignades.

Rotacions i assistències per a anys posteriors:

Remetre les sol·licituds a campusdexeus2@gmail.com

Per a més informació:
Unitat de Docència
Departament d'Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció
Hospital Universitari Dexeus. Barcelona. Espanya
E-mail: campusdexeus2@gmail.com


OPCIONS I TARIFES:

Assistències per a ginecòlegs

Horari: 8.30 h - 18.00 h.

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

1 mes

2 mesos

3 mesos


690 €


1.120 €


1.510 €


1.900 €


3.350 €


4.360 €

Assistències per a biòlegs/llicenciats en ciències biomèdiques
(Laboratorios Técnicas de Reproducción Asistida)

Horari: 8.30 h - 18.00 h.

1 dia

2 dies

1 setmana

2 setmanes

1 mes


900 €


1.400 €


2.000 €


2.500 €


3.500 €

Tarifes vigents per a 2020-2021.