Activitat científica

Som conscients de la importància d'aportar coneixement a el patrimoni científic de l'especialitat. Impulsem activitats científiques mitjançant la supervisió de tesis doctorals, la realització de publicacions, la participació en assajos clínics i el finançament de línies d'investigació clínica.

El Departament dóna suport a totes les iniciatives d'edició de publicacions que avalin la seva acció en la promoció de la salut de la dona, i a el mateix temps donem suport als nostres professionals per impulsar la publicació en revistes del més alt impacte en la comunitat científica.

Sigui a través de les beques dotades per la nostra Fundació o mitjançant les ajudes específiques als investigadors de les diferents branques de l'saber en l'àmbit de l'obstetrícia, la ginecologia i la reproducció, el Departament consolida àrees d'investigació preferencial en l'especialitat. Els estudis al voltant de la millora de l'efectivitat en les tècniques de reproducció assistida, l'oncologia ginecològica i la mastologia en els seus nous abordatges individualitzats i el diagnòstic prenatal en la seva màxima expressió preventiva són clars exemples de les línies prioritzades en el nostre esforç investigador.