Esteu aquí

Avís legal


MISSIÓ DE DEXEUS.COM

Consultori Dexeus S.A (Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l´Hospital Universitari Quirón Dexeus) pretén amb aquest portal web contribuir a la millora de la salut de la dona afavorint l'accés a una informació rellevant, actualitzada i accessible sobre temes mèdics i divulgatius. Dexeus.com ofereix aquesta informació en aquest portal web només per a efectes d'informació, divulgació i educatius.

Aquesta informació ni pretén, ni pot ser un substitut d'assessoria, tractament o recomanacions específiques dels professionals de la salut. És important seguir el consell del seu metge i altres professionals de la salut pel que fa a les seves necessitats individuals mèdiques i/o d'atenció de la salut. És recomanable que consulti amb el seu metge o altre professional de la salut abans d'aplicar la informació oferta en aquest lloc.

Es prega llegir amb atenció les següents condicions d'ús. A l'accedir i a l’utilitzar aquest lloc, Vostè està acceptant acomplir aquestes normes.


Declinació de Responsabilitat

Ni dexeus.com, ni Consultori Dexeus S.A (Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l´Hospital Universitari Quirón Dexeus) no fan cap representació o garantia pel que es refereix a l'ús de la informació d'aquest lloc web. A l'accedir aquest lloc, Vostè accepta que tot l'accés, el seu ús i la informació continguda, és al seu propi risc.
Ni dexeus.com, ni Consultori Dexeus S.A (Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l´Hospital Universitari Quirón Dexeus), no seran responsables de cap manera de danys directes, incidentals, consegüents, indirectes o punitius que sorgeixin de l'accés, ús o incapacitat per la seva part d'usar aquest lloc, ni de cap error o omissió en el contingut de la seva informació.


Protecció de Dades

En acompliment amb la Llei Orgànica espanyola 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (abreujada com LOPD), li informem que les dades personals que ens faciliti són incorporades en els fitxers titularitat de Consultori Dexeus S.A (Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l´Hospital Universitari Quirón Dexeus, consentint expressament, al remetre'ns un formulari, que siguin tractades per posar-nos en contacte amb Vostè, mitjançant la seva adreça de correu electrònic, així com per alguna de les següents finalitats: atendre la seva sol·licitud d'informació, consulta i/o inscripció en alguna de les nostres activitats, alta en algun butlletí i/o per garantir una atenció adequada en les fases del seu procés assistencial.
Li informem que en qualsevol moment pot exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals incloses en els nostres fitxers, dirigint-se a: Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l´Hospital Universitari Quirón Dexeus. Gran Via de Carles III 71-75. 08028 Barcelona. España.


Informació personal i política de privacitat

 

A dexeus.com tenim un ferm compromís en protegir la seva privacitat i respectar la seva intimitat. Les dades personals tals com nom i adreça de correu electrònic no seran utilitzades per a efectes que no siguin l'objecte de dexeus.com o d'activitats desenvolupades ni per Consultori Dexeus S.A (Departament d’Obstetrícia, Ginecologia i Reproducció de l´Hospital Universitari Quirón Dexeus). En cap cas lliurarem a tercers dades personals per a finalitats de màrqueting.
Les dades que són derivades del lloc (exemple: patrons de trànsit, usuaris registrats) són propietat de dexeus.com i tota l'anàlisi que es fa sobre la base d'aquestes dades és conduït per dexeus.com.


Registre i cookies

Àrees del lloc dexeus.com poden ser accessibles únicament després de registrar-se. Atès que la verificació per confirmar si algú està autoritzat per accedir a continguts dins del lloc es realitza verificant el cookie durant la visita, és necessari acceptar cookies pròpies o de tercers per a permetre’n l'ús. No obstant això, després de visitar dexeus.com, vostè té la llibertat d'esborrar aquest cookie del seu ordinador. Per al registre de l'usuari, s'utilitza una base de dades central de registre d'usuaris.
La informació personal que vostè ens faciliti ens permetrà oferir-li una informació d'usuari feta a la seva mida que s'adapti a les seves necessitats i interessos. L'anàlisi de dades relatives a les operacions del lloc serà conduïda sense vinculació a dades personalment identificables sempre que sigui possible.

Dexeus.com compta amb mesures de seguretat per protegir la pèrdua, el mal ús i l'alteració de dades personals que són controlades per vostè. A més, recomanem molt especialment no divulgar el seu nom d'usuari i contrasenya a ningú. Les dades de registre del lloc són emmagatzemades en un servidor segur que resideix darrere d'un tallafoc després d'arribar a dexeus.com. El tallafoc ha estat dissenyat per bloquejar l'accés a aquestes dades des de fora del lloc.
No obstant això, ha de recordar que Internet és un sistema públicament accessible. Cada vegada que la informació es posada a la seva disposició en línia, això és a risc seu, ja que podria perdre's en el camí o ser processada per tercers no autoritzats.


Enviament de butlletins per correu electrònic

En el cas que Vostè se subscrigui a butlletins via correu electrònic, cadascun dels missatges inclourà instruccions que expliquen com acabar amb la seva subscripció.

Menú principal

Llengües